Op zoek naar een nieuwe auto?

Wij nemen uw afgedankte wagen terug - De oplossing van Chevrolet voor afgedankte voertuigen

Wanneer het tijd is om afscheid te nemen.

 Aan alle goede zaken komt een einde. We zijn er zeker van dat uw wagen u vele jaren ten dienste zal staan en veel rijplezier zal schenken maar we weten ook dat er op een dag afscheid zal moeten genomen worden.

Bij Chevrolet vervullen we onze wettelijke verplichtingen, maar ook onze belofte tot recycleren. Wij nemen uw afgedankte wagen terug, zonder kosten, en op deze manier maken we het mogelijk dat tot 85% van uw wagen op de één of andere manier kan hergebruikt worden. We verbinden ons ook tot een terugname van de Daewoo modellen.

Wat zegt de wet?

Alle constructeurs zijn verplicht een beleid te hebben voor de terugname van afgedankte voertuigen. Vanaf 2007 mag dit niet meer gekoppeld zijn aan de eerste registratiedatum.

Zo werkt het bij Chevrolet

Levering

De persoon die de wagen als laatste bezit brengt de wagen naar een gecontracteerde Chevrolet sloper. Na het controleren van het voertuig levert de sloper het vereiste Certificaat van Vernietiging af.

Depollutie

Alle vloeistoffen en gevaarlijke onderdelen worden verwijderd en selectief ingezameld.

Ontmanteling

Alle wisselstukken worden gedemonteerd om hergebruikt te worden en verkocht als tweedehands onderdelen of dienen als basis voor het maken van nieuwe onderdelen. Alle overblijvende onderdelen worden gerecycleerd indien economisch haalbaar.

Opslag materialen

Gevaarlijke materialen en vloeistoffen worden verzameld en afzonderlijk opgeslagen en worden door gespecialiseerde centra in alle veiligheid verwerkt.

Shredder

De shredderinstallatie zuivert het schroot en scheidt de ferro van de non-ferro zodat deze verder kunnen dienen voor recyclage of hergebruik.

Shredder technologie

Het te recycleren materiaal wordt eerst verscheurd en verkleind tot stukken van een vuist groot. Het metallische mengsel gaat door een magnetische zeef die het staal scheidt van de non-ferro fractie

Recyclage / Terugwinning / Storten

Deze fractie wordt nadien optimaal behandeld in flotatie-installaties om de verschillende metalen te scheiden die tot grondstof zullen dienen voor de productie van koper, zink, loof of roestvrij staal. Op deze manier wordt tot 85% van de wagen hergebruikt.

Vanaf 1 januari 2006 is de eindverkoper, invoerder of producent verplicht uw afgedankte voertuig gratis te aanvaarden. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

Alleen van toepassing op voertuigen met ten hoogste 9 zitplaatsen en lichte bestelauto's van maximaal 3.500 kg  Het voertuig is compleet en bevat geen ander afval  Het voertuig is of was gedurende minstens 6 maanden ingeschreven in België  Alle boorddocumenten zijn aanwezig  Het voertuig wordt ingeleverd binnen het Chevrolet netwerk

Met volgende erkende centra werd door Chevrolet Belgium N.V. een overeenkomst voor verwerking van afgedankte voertuigen afgesloten. Gelieve te kiezen in functie van uw land.

Indien U dit verkiest kan U ook rechtstreeks terecht bij een erkend centrum. Afhankelijk van de marktwaarde ontvangt u een vergoeding of moet u betalen voor de verwerking van het wrak. Uw voertuig wordt gedepollueerd, ontmanteld en gerecycleerd. U krijgt een certificaat van vernietiging van het erkend centrum. Voor adressen zie www.febelauto.be.

Op recyclage gericht ontwerp

De strategie van GM Chevrolet om recyclagegericht te ontwerpen is een belangrijk element van onze productverantwoordelijkheid